مشخصات فردی


گزینه اجباری
Invalid Input
گزینه اجباری
گزینه اجباری
گزینه اجباری
گزینه اجباری
گزینه اجباری
گزینه اجباری
گزینه اجباری
گزینه اجباری
گزینه اجباری

برای تکمیل فرم ارزیابی، به موارد ذیل توجه فرمایید:

 1. کلیه پرسش های فرم ارزیابی با دقت طراحی شده اند و پاسخ های دقیق شما به این سوالات ، کمک بزرگی در بررسی شرایط شما به کارشناسان ما می کند.

 2. لطفاً در وارد کردن اطلاعات تماس خود دقت بیشتری کنید، به ویژه شماره موبایل و آدرس ایمیل خود، چرا که کلیه تماس ها و مکاتبات آتی این مجموعه با شما از طریق تلفن، ایمیل و SMS خواهد بود.

 3. لطفاً در صورتی که قبلاً برای مهاجرت به ترکیه از طریق این سایت فرم ارزیابی پر کرده اید، از تکمیل مجدد آن خودداری فرمایید و با کارشناس قبلی خود تماس بگیرید. 

 4. در صورت ارسال مجدد فرم، به دلیل تکراری بودن اطلاعات، فرم جدید شما وارد سیستم نخواهد شد و کارشناسان ما نخواهند توانست اطلاعات جدید شما را بررسی نمایند.

 5. پس از بررسی فرم تکمیلی، در کمتر از 48 ساعت با شما تماس گرفته خواهد.